Aplikační vlastnosti

Průtokové koeficienty

Na základě provedených dlouhodobých testů na GRP trubkách vychází součinitel hydraulické drsnosti podle Colebrook-Whita 0,029. To odpovídá průtokovému součiniteli podle Hazen-Williamse C=150, koeficientu drsnosti podle Maninga n=0,009 a  povrchové drsnosti podle Darcy-Weisbachovy rovnice 0,00518. 

Hydraulické vlastnosti

Z důvodu speciálních koeficientů průtoku mají sklolaminátové trubky některé specifické vlastnosti.

Extrémně hladký vnitřní povrch GRP trubek snižuje odpor proudění čímž snižuje potřebnou energii a náklady na čerpání.

Z důvodu korozní odolnosti sklolaminátových trub, neklesá jejich kvalita s časem. Na rozdíl od betonových a ocelových trub se koeficienty průtoku u sklolaminátových trubek během jejich životnosti nemění.

Pro konkrétní průtok může být zvolen menší průměr potrubí ve srovnání s jinými typy trub.

Odolnost proti oděru

Odolnost vůči oděru je spojena s efektem účinku písku nebo podobných zrnitých materiálů, které mohou přijít do kontaktu s vnitřním povrchem trubky. Nejrozšířenejší používaná metoda pro stanovení odolnosti proti oděru je Darmstadská Rockerova metoda.

U námi dodávaných trubek po provedení 100 000 cyklů při Darmstädské zkoušce nedojde k odhalení strukturálně nosných vrstev.