Biaxiální trubky

Sklolaminátové biaxiální trubky jsou navrženy pro speciální použití.

sklolaminaty5 (1)

Biaxiální trubky jsou speciálně navržené GRP / GRE trubky, které mají perfektní, dobře vyvážené mechanické vlastnosti jak v axiálním, tak i obvodovém směru. Jedinečným výrobním postupem a speciální kombinace surovin dostaneme mnohem pevnější trubky, než jsou standardně vyráběny pro potřeby běžných instalací. Řada obecných fyzikálních parametrů těchto trubek je uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že tyto hodnoty jsou obecné mechanické vlastnosti. Pro Vaše potřeby mohou být speciální produkty vyrobeny na míru.

Obvodové

Axiální

Přelaminovaný spoj

Mechanické vlastnosti

Obvodové

Axiální

20,0

13,1

-

10,3

modul pružnosti v tahu (GPa)

18,6

12

-

10,3

modul pružnosti (GPa)

380

158

-

138

mez pevnosti v tahu (MPa)

0,2

0,25

-

0,3

Poissonovo číslo

9,0

12,6

-

27

lineární koeficient tepelné roztažnosti (x 10-6 1/K)

3,3

3,3

-

3,1

modul pružnosti ve smyku (GPa)

46,9

19,6

-

138

mez pevnosti ve smyku (MPa)

62,0

26,4

23

23

přípustná pevnost v tahu (MPa)

62,0

26,4

23

23

přípustná pevnost v ohybu

7,8

7,8

5,7

5,7

přípustná pevnost ve smyku

Biaxiální trubky mohou být spojeny slepením spojky pomocí lepidla, zámkovým spojem nebo slaminováním.  Ve většině nadzemních instalací jsou biaxiální trubky slaminovány aby odolávaly tahové síle, která působí na každou trubku v důsledku vnitřního tlaku. V těchto případech má tepelné manáhání daleko větší vliv, než namáhání způsobené hmotností a tlakem. Koeficient tepelné roztažnosti GRP trubek je téměř dvojnásobný oproti ocelovým trubkám. Ale modul pružnosti je zace u GRP trubek menší než u oceli, čímž se tepelné zatížení zníží. Pro kompenzaci tepelné roztažnosti se mohou použít buďto dilatační spoje nebo dilatační smyčky.

sklolaminaty6

sklolaminaty12 (1)

Tyto produkty jsou obecně výhodné pro nadzemní aplikace a jsou excelentní náhradou za podzemní instalace, jelikož eliminují nákladné opěrné bloky.

Nadzemní biaxiální GRP trubky mají své speciální podpěry. Rozteč mezi podpěrami lze vypočítal analýzou flexibility. Níže je zobrazen typický tvar podpěry. Vzhledem k velmi vysokým mechanickým vlastnostem biaxiálních trub, může být počet potřebných podpěr výrazně redukován.

sklolaminaty7 (1)

tvarovky1

Sklolamináty tvarovky

Sklolaminátové tvarovky se vyrábí dle požadavků…