GRP kompozity

Voda a civilizace

Vodní hospodářství má dlouhou historii, sahající až do pokusů v pravěku, v reakci na sezónní změny v dostupnosti vody. Vodní hospodářství bylo rozhodující při přechodu z loveckého způsobu života na zemědělství a stalo se ještě důležitější se vznikem měst, průmyslových center a správních řídících center. Vodní management nikdy nebyl výhradně záležitostí technického zásahu. To je dáno velkou rozmanitostí kulturních, společenských a politických uspořádání.

Voda ztělesňuje kulturu a civilizaci. Voda je nejdůležitější zásadní položkou, ktrerá sdružuje kultury a civilizace a spojuje je do jednoho. Voda je symbolem hojnosti a čistoty.

GRP kompozity

GRP kompozity ( Glass fibres Reinforced Plastics – skelnými vlákny vyztužené plasty) jsou klasifikovány jako polymerní kompozitní matrice. GRP materiál může být použit pro různé účely, je lehký, má dlouhou životnost a je to pevný konstrukční kompozitní materiál. Může mít různý vzhled (průsvitný – neprůhledný – plně probarvený), může být plochý nebo tvarovaný, silný nebo tenký. Hlavní princip GRP může být definován jako kompozitní struktura – vyztužená skelnými vlákny a plně propojená pryskyřicí.

Podle oblasti použití a ekonomických faktorů, mohou být do kompozitní struktury začleněny další materiálové skupiny společně se sklenými vlákny a pryskyřicí.

Dnes se GRP kompozity používají mnoha odvětvích, například  v leteckém a kosmickém průmyslu, lékařství, automobilovém průmyslu, infrastruktuře etc. Můžeme říct, že s GRP kompozity se setkáváme ve všech oblastech života.

Klasifikace

Klasifikace podle jmenovitého průměru, DN Sklolaminátové potrubí je…

Aplikační vlastnosti

Průtokové koeficienty Na základě provedených dlouhodobých testů na…

Vlastnosti GRP materiálu

Vlastnosti materiálu a jeho výhody vysoká odolnost proti chemické a…

Výrobkové normy

Výrobkové standardy Standardy vyvinuté ASTM, AWWA, ISO, které jsou…