GRP trubky

Sklolaminátové trubky mohou být navrženy různými způsoby, Nejpoužívanější je výroba z polyesterové pryskyřice, známá jako GRP trubky.  GRP trubka je ekonomická, rychle instalovatelná, ale má své vlastní limity. Například je náchylná na účinky nárazu. GRP trubky mohou být instalované jak pod zemí, tak i na povrchu.

sklolaminaty4 (1)

Jmenovitý průměr, DN

Sklolaminátové potrubí může být vyráběno v rozsahu 100 – 4000 mm.

Standardní průměry jsou uvedeny v následující tabulce:

Multi-vřetenový system

Postupný navíjecí systém

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

 

 

 

 

700

800

900

1000

1100

1200

 

 

 

 

1400

1600

1800

2000

2200

2400

 

 

 

 

2600

2800

3000

3200

3400

3600

 

 

 

 

3800

4000

 

 

 

 

Jmenovitá tlaková třída, PN

Sklolaminátové potrubí má standardní rozsah tlakových tříd dle tabulky níže. V případě potřeby mohou být vyrobeny i trubky s jinou tlakovou třídou.

Tlakové třídy sklolaminátových trubek byly stanoveny v souladu s návrhem v předpisu AWWA M45 Fiberglass Pipe Design Manual. Trubky jsou tlakově zkoušeny na maximální provozní tlak a jsou navrženy tak, aby i při nominálním tlaku mohly být provozovány v maximální doporučené hloubce uložení. To zajišťuje jejich dlouhou životnost, na kterou jsou navrženy.

Standardní vyráběné tlakové třídy trubek:

PN

bar

1

6

10

16

20

25

32

psi

14,5

87

145

232

290

363

464

Jmenovitá tuhostní třída, SN

Tuhost sklolaminátových trubek se volí z jedné ze tří tříd tuhosti uvedených níže. Tuhostní třída představuje minimální počáteční specifickou tuhost potrubí - EI/D3 v N/m2 (Pa).

SN

N/m2

2 500

2500

5 000

5000

10 000

10 000

Tuhostní třída se volí na základě dvou parametrů. Jsou to : (1) podmínky pro pokládku, které zahrnují druh zeminy, druh obsypu a výšku zakrytí  a (2) negativní tlak. Charakteristiky druhů zemin jsou hodnoceny podle ASTM 1586 Standardní penetrační test. Některé typické hodnoty úderů (blow count) týkající se typů zeminy a hustoty jsou uvedeny v následující tabulce.

 

 

 

Nesoudržné zeminy

Soudržné zeminy

Skupina zemin

Počet úderů

E hodnota (MPa)

Popis

Třecí úhel

(stupně)

Popis

Pevnost v tlaku

(kPa)

1

>15

34,5

Kompaktní

33

Velmi tuhá

>200

2

8 - 15

20,7

Lehce kompaktní

30

Tuhá

100-200

3

4 – 8

10,3

Sypká

29

Střední

50-100

4

2 – 4

4,8

Velmi sypká

28

Jemná

25-50

5

1 – 2

1,4

Velmi velmi sypká

24

Velmi jemná

13-25

6

0 - 1

0,34

Velmi velmi sypká

26

Velmi velmi jemná

0-12

V mnoha případech může být zemina z výkopu použita jako zásyp pro zónu trubky. V následující tabulce jsou znázorněny maximální možné hloubky uložení pro dvě různé tuhostní třídy v šesti skupinách zemin - za předpokladu standardní konstrukce výkopu, povolení dlouhodobé deformace 5% (DN 300 – 4000mm), 4% (DN 100 – 250 mm) a s přihlédnutím k dopravnímu zatížení.

 

 

SN 2500

 

SN 5000

Skupiny zemin

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

4

5

6

Modul zásyp. zeminy (MPa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,7

 

23,0

18,0

11,0

7,0

-

-

 

23,0

18,0

12,0

7,0

3,0

-

13,8

 

18,0

15,0

10,0

6,0

-

-

 

18,0

15,0

10,0

6,5

2,4

-

10,3

 

15,0

13,0

9,0

5,5

-

-

 

15,0

13,0

9,0

6,0

2,4

-

6,9

 

11,0

10,0

7,5

5,0

-

-

 

11,0

10,0

8,0

5,0

-

-

4,8

 

8,5

7,5

6,0

4,0

-

-

 

8,5

7,5

6,5

4,5

-

-

3,4

 

6,0

5,5

5,0

3,5

-

-

 

6,0

6,0

5,0

4,0

-

-

2,1

 

3,5

3,5

3,5

-

-

-

 

4,0

4,0

3,5

3,2

-

-

1,4

 

-

-

-

-

-

-

 

2,4

2,4

2,2

-

-

-

Druhý parameter pro výběr tuhostní trídy je podtlak. Jestli existuje, následující tabulky ukazují, které tuhosti zvolit pro různě velký podtlak a hloubku uložení pro průměrnou rostlou a zásypovou zeminu.

Vybrané tuhosti by měly být vyšší než stanovené hodnoty tak, aby vyhovovaly podtlaku a zásypovým podmínkám.

Zemina skupiny 3 (E=10,3MPa)
Zásyp typu C na 90% SPD (E=14MPa)
Voda je pod trubkou, standardní výkop

 

Pro nasáklou zeminu

Vac (bar)

SN2500

SN5000

SN10000

 

Vac (bar)

SN2500

SN5000

SN10000

-0,25

10

10,0

11,0

 

-0,25

5,5

5,5

6,0

-0,50

8,5

10,0

11,0

 

-0,5

1,4

5,5

6,0

-0,75

6,5

10,0

11,0

 

-0,75

1,8

5,5

6,0

-1,00

4,0

10,0

11,0

 

-1,0

-

4,0

6,0