Klasifikace

Klasifikace podle jmenovitého průměru, DN

Sklolaminátové potrubí je možné vyrábět v rozsahu 100 – 4000 mm.

Standardní vyráběné průměry jsou uvedeny v následující tabulce:

Multi-vřetenový system

Postupný navíjecí systém

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

 

 

 

 

700

800

900

1000

1100

1200

 

 

 

 

1400

1600

1800

2000

2200

2400

 

 

 

 

2600

2800

3000

3200

3400

3600

 

 

 

 

3800

4000

 

 

 

 

Podle požadavku zákazníka ale může být ve výše uvedeném rozmezí vyroben i jiný průměr potrubí.

 

Klasifikace podle jmenovité tlakové třídy, PN

Sklolaminátové potrubí  má standardní rozsah tlakových tříd dle tabulky níže. V případě potřeby mohou být vyrobeny i trubky s jinou tlakovou třídou.

Tlakové třídy sklolaminátových trubek byly stanoveny v souladu s návrhem v předpisu AWWA M45 Fiberglass Pipe Design Manual. Trubky jsou tlakově zkoušeny na maximální provozní tlak. Trubky jsou navrženy tak, aby i při nominálním tlaku mohly být provozovány v maximální doporučené hloubce uložení. To zajišťuje jejich dlouhou životnost, na kterou jsou navrženy.

Standardní tlakové třídy vyráběných trubek:

PN

bar

1

6

10

16

20

25

32

psi

14,5

87

145

232

290

363

464

Hydrostatický tlakový test

Maximální tlaková zkouška ve výrobě (AWWA C950, ASTM D 3571

2,0 x PN (nominální tlak)

Maximální tlaková zkouška na stavbě

1,5 x PN (nominální tlak)

Pro testování na stavbě musí být všechny součásti zkoušeného systému navrženy tak, aby vydržely větší tlak než je PN.

Tlakové rázy

Tlaková vlna nebo hydraulický ráz je nenadálé zvýšení nebo snížení tlaku,  důsledkem náhlé změny rychlosti proudění kapaliny v trubním systému. Obvyklou příčinou těchto změn proudění je rychlé otevření nebo uzavření ventilů nebo náhlé zapnutí nebo vypnutí čerpadel, např.  při výpadku el. energie. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují tlak  hydraulického rázu v trubním systému, jsou změny rychlosti proudění, rychlost těchto změn (uzavírací čas klapky), stlačitelnost kapaliny, tuhost potrubí v obvodovém směru a fyzické uložení trubního systému.

Za stejných podmínkách pro GRP, ocelové a litinové trubky je předpokládaný tlak hydraulického rázu u GRP trubek přibližně o 50% menší než u ostatních materiálů. Námi dodávané trubky  mají povolený hydraulický ráz ve výši  40% nominálního tlaku.

Maximální tlak

1,4 x PN (nominální tlak)

Klasifikace podle tuhostních tříd, SN

Definice tuhostních tříd sklolaminátových trubek jsou uvedeny v ISO a AWWA normách, založených na stejném principu s různými koeficienty. Nejvíce používaná definice je “počáteční specifická kruhová tuhost”, zahrnutá v ISO normě ve vzorci EI/D3, v N/m2(Pa).

Tuhostní třída se volí na základě dvou parametrů. Jsou to : (1) podmínky pro pokládku, které zahrnují druh zeminy, druh obsypu a výšku zakrytí  a (2) negativní tlak. Charakteristiky druhů zemin jsou hodnoceny podle ASTM 1586 Standardního penetračního testu.

Sklolaminátové trubky jsou vyráběny v následujících standardních třídách tuhostí. Na základě požadavku zákazníka může být vyrobeno sklolaminátové potrubí s tuhostí vyšší než 10 000Pa a také s tuhostmi mezi uvedenými tabulkovými hodnotami.

Typ trubky

Tuhost (Pa)
(ISO norma)

Tuhost (psi)
(ASTM norma)

GRP

2 500

18

5 000

36

10 000

72

Délka trubek

Standardní délka potrubí je 12m pro průměry potrubí nad 300mm. Menší průměry jsou vyráběny v 6m standardních délkách. Sklolaminátové potrubí může být vyrobeno pro potrubí o průměrech větších než 300mm v délkách 0,30 ÷ 18m.

Rychlost proudění

Maximální doporučená rychlost proudění je 3,0 m/sec. Potrubí lze ale použít i pro rychlosti až do 5,0 m/sec., pokud je voda čistá a neobsahuje abrazivní materiál.

Poissonovo číslo

Poissonovo číslo je ovlivněno kostrukcí potrubí. Pro námi dodávané sklolaminátové potrubí je pro obvodové zatížení odpovídající axiální prodloužení v rozsahu od 0,22 do 0,29. Pro axiální zatížení a obvodové prodloužení bude Poissonovo číslo o něco menší.

Zatížení, hodnoty pevností

Pro účely náhrhu mohou být použity následující hodnoty pevností v tahu.

Obvodová pevnost v tahu v N/mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN

PN6

PN10

PN16

PN20

PN25

PN32

 

DN

PN6

PN10

PN16

300

749

875

1207

1431

1730

2085

 

1700

2396

3752

5745

350

771

987

1372

1643

1942

2410

 

1800

3532

3954

6060

400

787

1048

1485

1823

2111

2603

 

1900

2679

4165

6413

450

809

1148

1643

1980

2351

2899

 

2000

2809

4399

6734

500

833

1260

1800

2169

3220

3228

 

2100

2945

4607

7068

600

914

1426

2130

2595

3099

3807

 

2200

3081

4821

7395

700

1049

1584

2458

2981

3590

4432

 

2300

3217

5047

7703

800

1185

1796

2812

3407

4095

5037

 

2400

3353

5273

8037

900

1316

2024

3113

3793

4567

5669

 

2500

3506

5468

8358

1000

1439

2255

3465

4218

5072

6254

 

2600

3645

5670

8640

1100

1562

2451

3767

4606

5564

6872

 

2700

3735

5895

9000

1200

1711

2677

4101

5029

6042

7478

 

2800

3915

6120

9360

1300

1841

2878

4455

5415

6554

8103

 

2900

4050

6300

9720

1400

1983

3092

4757

5801

7032

8701

 

3000

4185

6525

9900

1500

2143

3330

5078

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

2268

3520

5418

 

 

 

 

 

 

 

 

Podélná (axiální) pevnost v tahu v N/mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN

PN6

PN10

PN16

PN20

PN25

PN32

 

DN

PN6

PN10

PN16

300

156

163

187

207

228

262

 

1700

461

527

652

350

165

176

203

224

251

293

 

1800

483

553

685

400

171

185

215

236

267

311

 

1900

506

580

718

450

180

198

238

255

290

338

 

2000

528

605

753

500

189

211

258

274

313

368

 

2100

551

631

758

600

210

237

283

312

362

424

 

2200

573

667

820

700

232

63

318

350

408

482

 

2300

596

683

854

800

256

292

350

390

454

539

 

2400

618

711

887

900

278

317

384

428

502

599

 

2500

642

735

921

1000

300

343

418

466

546

653

 

2600

666

765

945

1100

322

369

451

504

593

712

 

2700

684

788

990

1200

345

396

484

543

641

769

 

2800

711

810

1017

1300

368

422

518

581

688

826

 

2900

729

842

1053

1400

382

448

619

619

734

883

 

3000

756

855

1080

1500

414

475

585

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

437

500

618

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplotní vliv

Maximální provozní povolená teplota bez vlivu na provozní tlak je 45°C. Je doporučeno, aby při provozních teplotách v intervalu 46°C až 60°C byla ponížena jmenovitá tlaková třída o jednu (například trubka o tlakové třídě PN 16 by pro uvedený teplotní interval mohla být použita jen jako trubka o tlakové třídě PN10). Teplotní odolnost GRP trubek může být až 100°C s použitím vhodných typů pryskyřic.

Tepelná roztažnost

Tepelný součinitel axiální roztažnosti a smrštění je pro sklolaminátové trubky 24 - 30.10-6 1/K.