Použití GRP trubek

sklolaminaty14

Použití GRP trubek

1

Průmyslové potrubní systémy

10

Přívody mořské vody

2

GRP čerpaci stanice

11

Odsolovací zařízení

3

Šachty pro kanalizační trubní systémy

12

Studniční trubky

4

Splaškové a dešťové kanalizace

13

GRP trubky pro odvodnění mostů

5

Retenční nádrže

14

Vyústění do more

6

Čističky odpadních vod

15

Rozvody požární vody

7

Tlakové rozvody pitné vody

16

GRP systémy do chráněných území

8

Shybky

17

Nadzemní systémy

9

Přívody k vodním elektrárnám

18

Solankové linky

sklolaminaty15

použití1 použití2