Výroba trubek

Technologie výroby trub navíjením vláken

Základní výrobní navíjecí stroj se skládá z průběžného ocelového pásu, podepíraného nosníky, které společně tvoří válcovou navíjecí formu - trn. Nosníky se otáčejí a válečková ložiska zajišťují, aby se ocelový pás pohyboval v podélném směru, čímž dojde ke spirálovitému navinutí ocelového pásu na celou navíjecí formu. Přesnost navinutí ocelového pásu hlídá kontrolní mechanismus. Počítačem řízený a permanentně kontrolovaný tok materiálu, stejně jako stabilní, řízený kontinuální process, umožňuje výrobu velkou škálu různých typů potrubí pro mnoho aplikací.

Dokonce i rozsah průměrů, tříd tuhosti a tlakových tříd je téměř neomezen, je ale dán provedením zařízení a parametry přípustných materiálů pro GRP kompozity.

sklolaminaty1

Výrobní možnosti

Průměr: DN 100 - DN 4.000 (dáno konstrukcí zařízení)

Zařízení umožňuje vyrobit nejen všechny typické průměry, které se na trhu vyskytují, ale i nestandardní průměry.

Délky: 0.3 m - 24 m každá trubka

Trubky se vyrábí ve standardních délkách 6 m a 12 m, ale i ve všech dalších požadovaných délkách bez dodatečného řezání nebo odpadu.

Tuhost: SN 2,500 - SN 10,000 N/m2

Jsme schopni dodat všechny třídy tuhosti mezi těmito hodnotami ale i trubky s vyšší tuhostí pro větší zatížení.

Tlaková třída: PN 1 - PN 32 bar

Dodáváme všechny tlakové třídy dokonce na více než 32 bar; v závislosti na velikosti trubky aby byla vyrobena způsobem efektivního snižování nákladů.

Výzkumné a vývojové centrum výrobní společnsoti s potěšením poskytne řešení (vhodný design) pro Váš projekt či potřeby.

Výrobní proces

Sklolaminátové trubky jsou vyráběny kontinuálním navíjecím procesem, který představuje nejmodernější výrobu GRP trub. Sortiment trub vyrobitelný touto metodou je od průměru 300 mm až do průměru 4000mm. Hlavní suroviny používané v tomto procesu výroby jsou skelné vlákno, polyesterová pryskyřice a křemičitý písek. Také povrchová rohož, katalyzátor, chemická aditiva a acceleratory jsou zabudovány do struktury trubek.

Hlavní princip komtinuálně postupujícího navíjecího procesu je použití vyztužení pomocí skelných vláken v obvodovém směru trubky. Takováto “obruč” ze skelných vláken poskytuje pevnost laminátové trubce vůči obvodovému a  externímu zatížení. Sekaný roving uvnitř struktury trubky posiluje pevnost trubky vůči axiálnímu a všesměrovému zatížení.

Křemičitý písek, použitý v sedvičové struktury trubky, je hlavním materiálem zajišťujícím dosažení požadované tuhosti trubky. Polyesterová pryskyřice, použitá jako hlavní matrice trubky, je velmi důležitá surovina, která spojuje všechny jednotlivé vrstvy v trubce a ovlivňuje její chemickou odolnost. V některých specálních případech, může být použita namísto pryskyřice polyesterové pryskyřice vinylesterová nebo jiná.

Trubky do průměru 250 mm se vyrábí na podobném zařízení s válcovým multi-vřetenovým systémem.

sklolaminaty2 (1)