Výrobkové normy

Výrobkové standardy

Standardy vyvinuté ASTM, AWWA, ISO, které jsou přední světové standardizační organizace, se vztahují na rozmanité aplikace GRP trubek, zahrnující transport odpadních vod, vody a průmyslových odpadů. Tyto standardy mají všechny společné to, že jsou prováděny na základě dokumentování výkonností. To znamená, že se provádí předepsáná testování požadovaných výkonnostních parametrů trubek,  specificky,  podle jejich způsobu použití.

ASTM (Americká Společnost pro Testování a Materiály)

V současné době existuje několik používaných ASTM produktových standardů, které se používají pro různé aplikace sklolaminátových trub.Tyto standardy zahrnují mnoho obtížných kvalifikačních a kvalitativních kontrolních testů. Námi dodávané sklolaminátové trubky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny tyto standardy.

ASTM Standardy

ASTM D3262

Standardní specifikace pro sklolaminátové (skelnými vlákny vyztužená termosetická pryskyřice) gravitační kanalizační trubky

ASTM D3517

Standardní specifikace pro sklolaminátové (skelnými vlákny vyztužená termosetická pryskyřice) tlakové  trubky

ASTM D3754

Standardní specifikace pro sklolaminátové (skelnými vlákny vyztužená termosetická pryskyřice) tlakové kanalizační a průmyslové trubky

AWWA (Americká vodárenská asociace)

AWWA C950 je jedním z nejkomplexnějších existujících produktových standardů pro sklolaminátové trubky. Tato norma pro tlakové vodní aplikace má rozsáhlé požadavky na trubky a spoje, zaměřuje se na kontrolu kvality a kvalifikační testy prototypů. Stejně jako ASTM to je i výrobková norma. AWWA vydala také design manuál AWWA M45, který obsahuje několik kapitol pro návrh sklolaminátových trubek, a to jak pro podzemní, tak i pro nadzemní aplikace.

AWWA standardy

ANSI / AWWA C950

Sklolaminátové tlakové trubky

AWWA Manual M45

Návrhy sklolaminátových trubek

Další standardy

Další standardizační organizace jako jsou ISO, CRN, BSI, DIN, TSE rovněž zveřejnily specifikace provedení pro sklolaminátové trubky. Všechny tyto normy v Evropské unii nahradily normy EN 14364 a EN 1796.

DIN 16868

Trubky vyrobené se skelnými vlákny vyztužené polyesterové pryskyřice

BS 5480

Britská standardní specifikace pro GRP trubky, spoje a tvarovky na  použití pro dodávky vody a kanalizaci

ISO 10467

Plastové potrubní systémy pro tlakové a beztlaké kanalizační přípojky a kanalizace – reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

ISO 10639

Plastové potrubní systémy pro tlakové a beztlaké rozvody vody – reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

ISO 25780

Plastové potrubní systémy pro tlakové a beztlaké zásobování vodou, zavlažování, odvodňování nebo kanalizace – reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – trubky s pružnými spoji pro instalaci protlakem

EN 14364

Tlakové a beztlaké plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sitě - reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – specifikace pro trubky tvarovka a spoje

EN 1796

Tlakové a beztlaké plastové potrubní systémy pro rozvod vody - reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)